• Какво означава VLT % при фолиото за стъкла
Какво означава VLT % при фолиото за стъкла

Какво означава VLT % при фолиото за стъкла


24.03.2022

ПРЕМИНАВАЩА  ВИДИМА СВЕТЛИНА (VLT)
Преминаващата видима светлина е съотношението на видимата светлина (380 – 750 nm),

която преминава през стъклото към общата видима светлина , падаща върху стъклото.

Пропускането на видима светлина е измерването, използвано за оценка при тонирането на  стъкла.

Това е процентът видима светлина, която  в случая преминава през фолиото (VLT%) .

 Колкото по-малък е VLT %, толкова по-тъмно е  фолиото .

Колкото по-голям е VLT % ,толкова по-светло е   фолиото. 

VLT (Коефициент на пропускане на видимата светлина) – показва в % колко количество слънчева светлина се пропуска .

Когато слънцето е много силно ,на всеки му се иска  фолио с нисък VLT % ( това фолио има по-тъмен нюанс),

същевременно, когато времето е по- мъгливо и облачно  фолиото, което бихте използвали може би ще е с по-висок % VLT ( това фолио е  с по-светъл нюанс).

И тъй като фолиото се монтира върху стъклата за дълъг период от време и не се сменя при промяна на времето и светлината,

бихте могли да се спрете на фолио със среден  VLT % ( това фолио има средно тъмен  нюанс),

Но хубаво е да проверете и законите .

Трябва също да сте наясно със законите във вашата държава, когато избирате  затъмняването на стъклата .

Навсякъде има различни закони за това какъв процент затъмняване е разрешено да имате в колата си.

Уверете се във възможностите ,за да нямате неприятности и глоби

Нагоре
BK Commerce Facebook
Share This