• Matte Grey
Matte Grey

Сребристо матово  архитектурно фолио GLOBAL за сгради. Повечето хора на практика са досадно любопитни. Така те могат да нарушат Вашето спокойствие, нахлувайки в личния Ви живот.Обикновено надничащите очи (или електромагнитните устройства) имат за цел кражба на информация или ценности от офиси и складове.
Повечето обикновени средства, като щори и пердета, нарушават достъпа на светлина и чувството за простор, които предлагат стъклените панели.
Гамата фолио GLOBAL предлага избор от прозрачни, матови до отразяващи дневната светлина продукти. В допълнение, намалява ефекта от
електро -магнитното подслушване, както и ефекта на други електро-манитни излъчвания върху чувствтелното електронно оборудване.

Нагоре
BK Commerce Facebook
Share This